Кобаяси Исса

Кобаяси Исса

\1763-1827\ Хайкүгийн 4 их мастерийн нэг Иссаг өдгөөгийн бидэнд 20000 орчим хайкү шүлэг бичиж үлдээсэн гэдэг. Амьд ахуй цагтаа тэрээр буддын лам байсан бөгөөд түүний бичсэн Хайкү шүлгүүд байгалийн жам ёс, зүй зохис, өчүүхэн жижиг биетээс эхлээд оюун ухаант хүн хүртэл амьд байх, оршихуйн утга шалтгаан, амьд биеийг хайрлан энэрэх утга чанарыг нэвт шингээсэн байдаг.
Кобаяси Иссагийн Хайкү шүлгүүд

Кобаяси Иссагийн Хайкү шүлгүүд

*** Эмгэн хумс хүртэл Сэм сэмхэн мөлхсөөр Фүүжийн оргилд гарна. *** Хөөрхий

`