Мацуо Башё

Мацуо Башё

\1644-1694\ Хайкү хэмээх сэтгэлгээ шүлгийн дэгийг боловсруулсан анхны мастер хэмээн түүнийг хүндэлдэг. Японы хайкү шүлгийн 4 их мастер буй хэмээн үздэг. Тэдний анхдагчаар Мацуо Башёг нэрлэдэг билээ. "Хайкүг сэтгэлд мэдрэгдмэгц бичих хэрэгтэй, ухаан мэдлэг дундуур орж амжихаас өмнө урьтах хэрэгтэй" гэж тэрээр хэлдэг байжээ. Энэ нь хайкү бол мэдлэгээр эсвэл тодорхой амьдралын туршлага ухаанаар шүүгддэг зүйл бус. Харин хүний оролцоогүй, хэний ч бүтээгээгүй байгалийн үзэгдэл, жам ёс, хүмүүний амьдрал, хувирал эгэл боловч эгэлгүй бүхнийг анзаарч мэдэрч буулгадаг сэтгэлгээний өвөрмөц урлаг гэдгийг тод илтгэнэ.
Хайкү ...

Хайкү ...

Балны талбайн Цэцэгсийг баясгагч нь Бор шувуу Орчуулсан:

Мацүо Башёгийн Хайкү шүлгүүд

Мацүо Башёгийн Хайкү шүлгүүд

*** Хуучин цөөрөм рүү Хөөрхий мэлхий дэвхрэхэд Усны чимээ гарав *** Нүцгэн мөчир

`