Балжирын Догмид

Балжирын Догмид

АУЗ, Балжирын Догмид. Богино өгүүллэгийн мастер.
Сэтгэлийн жолоо

Сэтгэлийн жолоо

Одод жирвэгэнсэн шөнийн тэнгэрт тэргэлтэх дүгрэг сарны туяа хатан Туулын тунгалаг уснаа