Өгүүллэг
ХҮМҮҮН ЗАЯАНЫ УРСГАЛ

ХҮМҮҮН ЗАЯАНЫ УРСГАЛ

Босго хадны арын айлуудад гай гамшиг нүүрлэж нутаг хошуугаараа дайжин

Гөеөгийн бөлзөг

Алдуул зөөлөн салхи аяс аясхан жимбүүрдэж, агтны үнэртэй талд агь шүүдэрлэж хононо. Сар эвшээсэн

`